Svendborgguide

Vor Frue kirke - Som den så ud tidligere.
Frue Kirkestræde 8

Vor Frue kirke

Altergang
Altergangen set fra indgangen fra våbenhuset.

 

Døbefont
Døbefonten er lavet i marmor af billedhugeren Otto Evens og er udsmykket med symbolerne for tro, håb og kærlighed.

 

Prædikestol
Prædikestolen er fra højrenæssancen 1597 og 1599 og er udsmykker med billedskærerarbejder fra 1884.
Det er Jesus og de fire evangelister med deres symboler.

 

Skibe
De to kirkeskibe

Klik her for at se panorama. Vær opmærksom på, at det kan vare lidt.

Der kan læses mere i folderen om kirken, som ligger i våbenhuset.


Svendborgs anden store gamle kirke er fra sidste halvdel af 1200-tallet og er bygget på det højeste indenfor de gamle volde, som omkredsede Svendborg på dette tidspunkt.
   Den ældste del af kirken er en senromansk langkirke i røde munkesten på granitsokkel. Langkirken bestod af sidemurene i skibet fra tårnet til korsarmene. Senere i middelalderen blev omdannet til korskirke med hvælvinger, tre inde i skibet og en i korsskæringerne. Koret og korsfløjene enklere krydshvælvinger, en i koret og to i hver af korsarmene. Senere igen i middelalderen tilføjede man foran koret et overhvælvet sakristi, et våbenhus på sydsiden ud for skibets vestligste fag og et tårn. I 1884 gennemgik kirken en større renovering. Man rensede den hvide kalk af murene, så kirken fremstod med sin oprindelige røde sten. En del mure blev samtidig muret om og tårnet skalmuret (dvs. muret udenpå den oprindelige væg/mur). Det gamle sakri-sti blev erstattet med nyt og en forhald blev til i tårnets nederste rum udsmykket med hvælvinger og våbenhuset blev omdannet til ligkapel.
   Ved kirken ud mod torvet lå en lille kirkegård, som pga. bakkehældet var bygget op i terrasser af stendiger. Disse blev fjernet i 1921, da man anlagde granittrappen ned til torvet. Idag er der kun enkelte grave tilbage.


Altertavle
Altertavlen er fra omkring år 1600 og i renæssancestil. Det største billede lige over alteret forestiller Jesus i Getsemane og er malet af C. V. Eckersberg. Det blev skænket kirken i 1828 af Chr. d. VIII. Billedet ovenover forestiller opstandelsen og alder øverst oppe ses et billede af treenighedssymbolet med Guds øje, som våger over os alle.


Orgel
Orglet er bygger af Troels Krohn, Frederiksborg Orgelbyggeri i 1958. I det er der 28 stemmer dvs. 1900 piber.

| kort | seværdigheder | hjem | print |