Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

På denne side og den følgende er prøvet at vise nogle af Svendborg bys gader. Der er naturligvis mange, og dette er blot et udpluk, som enten er meget gamle eller har sære navne. Billederne er taget i dag og for ca. 100 år siden eller mere på næsten samme sted af gaden. Dog ikke af samme person. Enkelte er dateret.

Husene på flere af billederne har nedskrevne historier, som man kan læse i lokalhistoriske bøger oa.
Klik på billederne for at få dem i større format.

Bagergade har sit navn, fordi i gamle dage lå indtil flere bagere. Det kan også være af Baggade - d.v.s. gaden, der gik bag om byen. Bagergade er iøvrigt en af byens ældste gader. Den er tidligst nævnt i 1435.

Brogade er muligvis byens ældste gade, da den er dateret tilbage til omkring 1100-tallet. Gadenavnet skyldes fordi den førte ned til skibsbroen, der idag er en del af Svendborg havn. Navnet fik den dog først i 1455.

Skattergade, her lå skattertårnet som formodes at være en slags fæstning ud mod søsiden. I gamle papirer nævnes det med ordet Skartredgade, hvor skartred kan være sammensat af mandsnavnet Skarti og ruth, der betyder rydning. Tårnet har ikke eksisteren i nogle hundrede år. Det fik lov at forfalde efter grevens fejde. Skattergade nævnes for første gang i 1466.

Møllergade eller Møllegade er byens største gågade, den har fået sit navn fordi der engang lå en bymølle. Bymøllen var Svendborgs første vandmølle og man mener, den blev til omkring sidst i det 11-århundrede. Den blev revet ned i 1870. Bygningen, som blev opført derefter, står stadig på nr. 62 og mølledammen er der endnu. Gaden nævnes første gang i 1503. Tidligere har den heddet algade.
Tullebrinken
af mandsnavnet Toli eller Tolli. Navnet forekommer i Hvideslægten(gammel adelsslægt), hvoraf nogle har boet i Svendborg.

Gerritsgade, der for ikke så lang tid siden hed Gjerritsgade og kan være udledt af det gamle danske navn Gjert(Gerhard), men hvem og hvorfor vides ikke. Gaden er dog speciel da det er den eneste gade i Danmark med det navn. Den er iøvrigt Svendborgs anden store gågade og menes at være fra 1522.

Pistolstræde har blot fået sit navn på grund af sin knækkede (pistollignende) linieføring set ovenfra.

Gåsetorvet har rent faktisk været et gåsetorv. Det er byens meget gamle torveplads, hvor der blev handlet fisk og fjerkræ. Før det blev til Gåsetorvet mener man, at her lå et fisketorv allerede tilbage i 1200-tallet.

Hulgade passer fint til sit navn: en gade i en hulning eller kløft. Den nævnes første gang i gamle dokumenter fra 1498 som Holgade. Bygningerne i forgrunden blev revet ned for at give plads til den nuværende trykkeribygning.

Søg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik