Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker
Link til side om cykelferie, vandreferie

Fredens Kirke

Glarmestervej 8
Fredens kirke i Svendborg Kirken set fra Fruestuevej

Fredens Kirke er oprindeligt bygget som kapel til Østre Kirkegård. Grundstenen blev nedlagt den 16. oktober 1931. Arkitekt Andreas Jensen har tegnet den som en model af den gamle, nu nedrevne klosterkirke, der i sin tid lå ca. hvor nu Svendborg Posthus ligger.

Efterhånden opstod behovet for en selvstændig kirke i østre bydel, hvorfor kapellet blev indviet som kirke 2. december 1945 og fik navnet Fredens Kirke. I 1979 blev våbenhuset udviddet til sin nuværende størrelse.

1. søndag i advent i 1995 blev klokketårnet indviet, tegnet af arkitekt Kristian Isager. Der er tre ringende klokker, men desuden gjort plads til et klokkespil med 47 klokker øverst oppe.

Fredens Sogn blev udskilt fra Vor Frue Sogn i september 1989 og omkranses af Nyborgvej, Gl. Skårupvej, Egenappevej, Huusomsvej og Svendborg Sund.

Fredens Kirke har i dag den største ringeklokke på Fyn. Den vejer 1.300 kg, og kalder sammen med de to, lidt mindre ringeklokker til gudstjeneste i sognets kirke. Alene de tre klokkers tilstedeværelse giver ofte lytteren en opfattelse af noget ædelt, der på sin egen måde taler til ånd og sjæl hos de mennesker, hvortil klangen når ud på lydelige bølger. Det er derfor med stor forventning, man ser frem til at nå det endelige mål – klokkespillet med 48 klokker. Det vil ikke alene være til glæde for samtiden, men vil også stå som et musikalsk monument til glæde for fremtidige generationer.

Kirken indvendig Kirken hvis træværk er holdt i amerikansk fyrtræ 'Oregon pine' har 220 siddepladser.
DøbefontenDøbefonten
Kirkens alter Alteret, der blev bygget i forbindelse med ændringen fra kapel til kirke, er udført af billedhuggeren Erik Cohrt og kirkens arkitekt. De tre sider er dækket af irrede kobberplader, der er smykket med forgyldte bronzerelieffer med motiver fra biblen. Det åbne forgyldte kors gør enhver tanke om altertavle overflødig.
Kirkeskibet i Fredens kirke Kirkeskibet er en model af den tremastede skonnert-brig 'Hvide Marie' og blev ophængt i 1946 som en gave fra skibsbygmester Johannes Ring Andersen, hvis far byggede det originale skib i 1886 på Svend-borg Træskibsværft.
Orglet Orglet blev taget i brug 1988. Det er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Orgelet – et såkaldt sløjfeladeorgel – er bygget af orgelfirmaet Bruno Christensen og sønner, Terkelsbøl og har 18 stemmer.
Kirkens egen netside  

Søg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik