Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker
Link til side om cykelferie, vandreferie

Sankt Jørgens kirke set fra Svendborgsundbroen.
Der hvor den nuværende kirkebygning står idag stod en trækirke, som man har kunnet datere tilbage til omkring 1150. Man ved dog ikke hvor gammel den egentlig er. Dengang hed den Sct. Jørgensgård og blev oprettet for spedalske, da sygdommen hærgede Europa og man var nødsaget til at gemme de syge væk pga. mangel på lægemiddel mod denne. En samling små træhuse samt en lille trækirke blev oprettet uden for byen, hvilket der blev ca. 40 andre steder i landet, men denne er dog den eneste, der eksisterer idag. Efterhånden som gården blev mere velhavende pga. almisser o.a. fik man senere råd til at bygge en stenkirke. Denne stod færdig i slutningen af 1200-tallet.
Under en restaurering i 1960-65 førte man kirken tilbage til gammel udseende. Bl.a. blev gulvet blev sænket 60 cm, hvorved man fandt levn efter trækirken og inventar blev udskiftet.   Ved restaureringen fandt man også rester af tre oprindelige glasmosaikvinduer og kunstneren Sven Havsteen fik til opgave at lave nye.

I de næste par århundreder var kirken udsat for tre udvidelser, som var ekstra fag mod vest, søndre korsarm og tårnet mod vest. Disse Sct. Jørgensgårde blev i 1542 ophævet da spedalskhed og den sorte død næstet var væk, dog fortsatte de som hjem for gamle og svagelige uden familie til hjælp. Kirken fik nu en funktion som kirke for alle beboere i sognet. Kirken været igennem nogle restaureringer siden da. Bygningen ved siden af kirken er hospitalet fra dengang. Idag er der planer om at indrette det til sognegård.

Læs mere om kirken historie i folderne i kirkens våbenhus.

Døbefonden har været i kirken siden nogen tid efter refrmationen men er allerede lavet omkring 1250. Den er hugget ud af gotlansk sandsten.   Prædikestol
Prædikestol
KirkeskibSkonnerten Peder Most og er skænket af skibsreder Mogens Huusfeldt Sørensen 1991.
  KirkeskibSct. Jørgen, en tremastet fuldrigger skænket af gårdejer Niels Brydegård omkring 1940.
Jerusalemkorset Jerusalemkorset, som dette kaldes, er et symbol på evangeliets udbredelse til de fire verdenshjørner. Det er fremstillet af guld med fire slebne rosenkvarts. Korset midt i har ni motiver fra de gamle testamente lavet med teknikken "email cloisoné". Dåbsskorset er fremstillet af Bent Exner 1992.   AltergangAltergangen med orglet forneden. Orgelet er opsat ved restaurering 1961-1965. Bygget af  Marcussen og Søn, Aabenraa. 2 delt orgel placeret ved indgangsdøren. 12 stemmers orgel fordelt på 2 manual- og 1 pedalværk. Orgelet er i 1990 udvidet med 3 stemmer.
GravstenGravsten i våbenhuset.   MessehagelMessehagel.
Kirkens eget netsted

Når man alligevel er her, så gå en tur i Skt. Jørgens park nedenfor kirken.

Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik