Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker
Link til side om cykelferie, vandreferie
Titel
Skt. Nicolai kirkeKirken set fra Gerritsgade.
  AltergangenVed udgravninger opdagede man det oprindelige stengulv omkring en meter nede og ved fritlæggelsen af dette kom også pillernes sokler til syne. Man lod dog ikke koret sænke, hvilket ikke blev gjort for at fremhæve dette centrale sted i kirken.

Kirken er byens ældste bevarede bygningsværk og er bygget i første halvdel af 1200-tallet og indviet til søfarenes skytshelgen sankt Nicolaus. Det menes at her har ligget en kampestenskirke opført i midten af 1100-tallet. Den nuværende kirkes særlige kendetegn er, at den har store ligheder med domkirken i Lübeck, Tyskland, plus at den er bygget i senromansk stil med buer og hvælvinge og de blyindfattede vinduer med bibelske motiver og begivenheder i farvet glas. Men da kirken er bygget af flere gange startende med koret i 1200-tallet og sluttende med tårnet i 1500-tallet, hvor man har bygget til og udvidet, bærer kirken præg af forskellige andre stilarter fraforskellige steder, hvilket ikke er underligt når man tænker på, at Svendborg var en større havneby geografisk vendt mod det store Europa.

I årene 1892-94 gennemgik kirken en restaurering. Den havde igennem årene gået meget i forfald og en vis H. B. Storck fik opgaven. Kirken var på det tidspunkt hvidkalket, som den havde været siden 1566. Storck fik ideen at fører kirken tilbage til sin oprindelige udseende.

Klik her for at se panorama. Vær opmærksom på, at det kan vare lidt.
Alteret Storck kasserede det gamle renæssancealter, der stod malet i sort med hvide kanter, men maleriet: Opstandelsen af H. Eddelien, skænket af Kristian den ottende som kronprins, er bevaret og hænger nu i sakristiet. Det nuværende alter er opført 1894 af Joakim Skovgård og i hele sin fremstilling romansk. Over bordet ser man de tolv disciple, seks på hver side af den i et tabernakel tronende Kristus. Ovenover hæver sig et romansk krucifix. På alter-bordsforsiden er malet fem billeder, symboliserende frelseren og de fire evangelister   Prædikestolen
Prædikestolen er dateret til 2. april 1585, en af de få daterede i landet. I de fire arkadefelter ses evangelisterne malet med deres symboler. Hel stolen blev kraftigt dekoreret under restaureringen.
KirkeskibetKirkeskibet er en orlovsfregat skænket af 44 skippere og styrmænd i 1845. Skibet hedder "Gud er vort håb".   Kirkerummet set fra PRædikestolen.Kirkesalen set fra Prædikestolen.
Døbefonden
Døbefonden er kirkens ældst bevarede inventar. Den er lavet udelukkende i granit i senromansk stil. Den har oprindeligt stået i det søndre sideskib ved indgangen, indhegnet med et tralværk, hvorpå de tolv første præster efter reformationen var malede.
  Orgelet
Orglet er forholdsvist nyt. Det har 32 stemmer. Lavet af Marcussen og Søn i Åbenrå 1967. Det er mindst det 6. orgel i denne kirke. Der har været et i 1500-tallet, et større i 1700-tallet, som skulle have været særligt godt. I 1849 blev et nyt opført fra en lokal bygger i Gudme. Dette udvidet i 1862. I 1892 pakkes det ned ifbm. restaureringen af et københavnsk firma. Det tager skade, og der bygges nyt i 1894, meget passende af samme firma. Dette udvides i 1934.
Skt. Birgitta
Her ses f.eks. helgeninden Birgitta knælende ved sin bedepult.
Af glasmalerier findes en del, men de er rekonstruktioner. Resterne af de oprindelige ligger på Nationalmusseet. Dem der nu ses, er fra perioden 1937-1960 udført af Kræsten Iversen og skænket af Knud Jølver. Flere af dem skildre scener fra Jesu liv.
Sct. NicolaiSct. Nicolai   Skt. GertrudHer er det Sct. Gertrud, der afbilledes i den nordlige sideskib ved en bedepult.  
SidedørEn af to sidedøre.   MesseklokkerTo messeklokker bag prædikestolen.   KalkmaleriEn af de mange fundne kalkmalerier i arkadebuerne, man fandt ved restaureringen i 1892.
GravpladeDen ene af to gravstene ved alteret.   KirkebøsseEn af to gamle kirkebøsser ved hovedindgangen.   GravpladeDen anden af to gravstene ved alteret.
  KrusifiksKrusifikset over koret.  
Se mere på kirkens egen side
Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik