Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

Tved kirke

Tved kirkevej 1A

Kirken består af et romansk skib med sengotiske udvidelser: langhuskor, korsarme i nord og syd samt vesttårn. Af den romanske bygning, der er opført af frådsten og kamp, er kun bevaret partier af skibets langmure med rester af lisener og rundbuede murblændinger, mens alle andre oprindelige enkeltheder er forsvundet. I sengotisk tid er koret udvidet, og der tilføjedes korsarme og vesttårn, alt af kamp og tegl og med blændingsgavle, hvoraf tårnets østgavl har store cirkelblændinger, der minder om den sydsjællandske type. Korsarmene har krydshvælv, medens der i kor og skib er fem ottedelte hvælv.

Ved kongebrev af 30/10 1554 blev Tved kirke befalet nedbrudt og sognefolket henvist til Vor Frue kirke i Svendborg; men beboerne henvendte sig til kongen med bøn om at beholde deres kirke, og 1558 toges ordren tilbage, hvorefter Tved sogn annekteredes til Skårup sogn, 1591-1603 var det atter et eget pastorat, hvorefter det på ny forenedes med Skårup indtil 1738, hvorefter det var selvstændigt indtil 1812, derpå atter anneks til Skårup indtil 1842, fra da af igen selvstændigt.

KLOKKER

Klokker: 1) 1786, Ritzmann; 2) 1871, Allerup. Kirken havde 1589 kun to små klokker anbragt over koret, vistnok i tagrytter, mens de andre fra tårnet var flyttet til Svendborg Vor Frue (Jacob Madsen).

I skibets nord mur er indsat en romansk granitgravsten med kors, og en anden med mandshovede sidder i sydmuren.

NORDRE SIDESKIB
Ved en istandsættelse af kapellet 1910 nedsattes nogle kister under gulvet i n. kapellet, der også har været indrettet som gravkapel m. trægitter fra 1700t., bl.a. m. ligene af jomfru Elisabeth Sophie Banner, d. 1717, Wolff Siegfr. V. Holsten, d. 1718, og hustru Ide Skeel, d. 1749, grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, d. 1803, og Edel Dyre v. Løvenhjelm, d. 1804.

Altertavlen er et jævnt snedkerarbejde i renæssance fra o. 1625, men stærkt omdannet 1703, fra hvilken tid også dens nadvermaleri stammer.

ALTERSØLV
Balusterformede barokstager

EPITAFIUM
I det sydlige kapel er der i begyndelsen af 1700t. indrettet et gravkapel med delvis forgyldt smede-jernsgitter. I kapellet er et stort egetræsepitafium, der efterligner Ahlefeldt-monumenter i Odense Skt. Knud, m. portrætbuste af Anne Beate Walkendorff, d. 1720, og statuer af hendes to mænd, Knud Urne, d. 1705, og Erik Skeel, d. 1729.

KISTER
I kapellet syv kister, deraf to af sandsten, med ligene af bl.a. Henning Walkendorffs hustru Kirsten Kruse, d. 1703, Knud Urnes første hustru Elisabeth Sophie, d. 1693, oberstløjn. Erik Chr. Sehested, d. 1757, og hustru, Sophie v. Holsten, d. 1753.


Kirkebøssen  
Kalkmaleri
     
Kors   SKIBSKISTE
Jernbeslået kiste, vistnok sengotisk.

Sten i gavl.
 
Prædikestol 1707 m. evangelistmalerier. En ældre prædikestol fra 1590erne var af fyr (Jacob Madsen, ed. Idum 200).

DØBEFONT
Romansk granit- font m. rundbue-frise og mands- hoveder ( Macke-prang. D. 122, 142). Sydty.

DÅBSFAD
Fad o. 1575 m. bebudelsen og graverede våben, Broc- kenhuus og Brahe, samt initialer AB, KHB og KB, 1618.

Orgel er fra 1796 og er blevet ombygget i 1871.

Altergangen

Kirkeskibet
Kirkens egen side    
Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik