Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 8
Set fra torvetVor Frue Kirke set fra torvet.

Svendborgs anden store gamle kirke er fra sidste halvdel af 1200-tallet og er bygget på det højeste indenfor de gamle volde, som omkredsede Svendborg på dette tidspunkt.

Den ældste del af kirken er en senromansk langkirke i røde munkesten på granitsokkel. Langkirken bestod af sidemurene i skibet fra tårnet til korsarmene. Senere i middelalderen blev omdannet til korskirke med hvælvinger, tre inde i skibet og en i korsskæringerne. Koret og korsfløjene enklere krydshvælvinger, en i koret og to i hver af korsarmene. Senere igen i middelalderen tilføjede man foran koret et overhvælvet sakristi, et våbenhus på sydsiden ud for skibets vestligste fag og et tårn.

I 1884 gennemgik kirken en større renovering. Man rensede den hvide kalk af murene, så kirken fremstod med sin oprindelige røde sten. En del mure blev samtidig muret om og tårnet skalmuret (dvs. muret udenpå den oprindelige væg/mur). Det gamle sakri-sti blev erstattet med nyt og en forhald blev til i tårnets nederste rum udsmykket med hvælvinger og våbenhuset blev omdannet til ligkapel.


Ved kirken ud mod torvet lå en lille kirkegård, som pga. bakkehældet var bygget op i terrasser af stendiger. Disse blev fjernet i 1921, da man anlagde granittrappen ned til torvet. Idag er der kun enkelte grave tilbage.

Altergangen Altergangen set fra indgangen fra våbenhuset.   AltergangKirkerummet fra prædikestolen.
Døbefonten
Døbefonten er lavet i marmor af billedhugeren Otto Evens og er udsmykket med symbolerne for tro, håb og kærlighed. Skænket kirken i 1884.
  Orgelet
Orglet er bygger af Troels Krohn, Frederiksborg Orgelbyggeri i 1958. I det er der 28 stemmer dvs. 1900 piber.
Prædikestol
Prædikestolen er fra højrenæssancen 1597 og 1599 og er udsmykker med billedskærerarbejder fra 1884.
Det er Jesus og de fire evangelister med deres symboler.
  AltertavleAltertavlen er fra omkring år 1600 og i renæssancestil. Det største billede lige over alteret forestiller Jesus i Getsemane og er malet af C. V. Eckersberg. Det blev skænket kirken i 1828 af Chr. d. VIII. Billedet ovenover forestiller opstandelsen og alder øverst oppe ses et billede af treenighedssymbolet med Guds øje, som våger over os alle.
Kirkeskibene
Kirkeskibet. Orlogsfregatten Danebrog er bygget og rigget af skibsreder Hans Iversen, Skårupøre. Ophængt i Vor Frue kirke i 1910.
  Kirkeskibet Korvetten Dagmar er bygget og skænket af skibsfører Frederik Almsted, Troense, i 1951.
KirkebøsserEn af flere kirkebøsser både gammel og ny model.   Syv tegn i gulvSyv kristne tegn i fliserne i gulvet. Udført af billedmager Birthe Einer-Jensen, Svendborg.
Klinkerne er lavet på Sindal teglværk. Prøv at find dem.
  Gravsten i våbenhusetGravsten i våbenhuset.
ReliefGipsrelief i nordre sideskib. Udført af Carl Rohl Smith. Det viser Johannes Døberen, der prædiker for folket. Opsat i kirken i 1884.

Klik Klik her for at se panorama. Vær opmærksom på, at det kan vare lidt.

Er man interesseret kan ses kirken som den så ud tidligere.

Der kan læses mere i folderen om kirken, som ligger i våbenhuset.

Kirkens egen side.
Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik