Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker
Link til side om cykelferie, vandreferie

MANZANATÅRNET OG WEBER

Christiansmindevej 73

manzantårnet Manzanatårnet som det ser ud idag. Er ikke åbent for offentligheden.
Portræt af Theobald WeberTheobald Weber.

Theobald Christian Frederik Weber (1823-1886)

Efternavnet Weber lyder tysk, og det er det også, for farfaren var Johan Christian Gottlieb Weber og kommer som farversvend til København i 1780 fra Lübeck. Johan var den første Weber i slægten i Danmark. Han kaldes af slægten for "silkefarveren".

Theobalds historie som forretningsmand startede, da han og tvillingebroderen Sigwaldt grundlagde handelshuset Thbld. Weber & Co. Sammen med morbroderen, hofspejlsfabrikanten Frederik Lehmann Weber indledte de en produktion af glas og spejle, og hertil var brug for soda til produktionen af glas. Sammen med Lehmann og Raphael Camillo Meldola, som økonomisk sikkerhedsstillere, opførte de i 1851 en spejl-, glas- og træslibefabrik på Christiansdal ved Haderslev. Her experimenterede man senere med udvindingen af soda fra kryolit.
Kemikeren Julius Thomson opfandt i 1852 en metode til fremstilling af soda af det grønlandske kryolitmineral.Det var iøvrigt en fordel at bruge grønlandsk kryolit, da det var indenlands.Theobald skabte sin formue derved  og et renomé i København. Her mødte han ved et klubbal i 1851 sin kommende kone Sophie Emilie Meldola, som han ægtede to år senere i 1854.
I 1866 flyttede den nu 34 årige Theobald til Svendborg sammen med sin kone Sophie og deres 8 børn. Her lejede han sig ind på villaen "Søro" (Bellevuevej 3). Senere har det været anvendt som vandrerhjem, men er nu forlængst revet ned. Det var en villa fra 1855 bygget til en kaptajn Bolt. Et år senere købte Theobald skov- og parkområdet Gammel Hestehauge (450 tdl) af baron Carl Juel-Brockendorff på Scheelenborg, der også ejede Valdemars slot som Gl. Hestehauge hørte under. Theobald havde gjort sig stærk indenfor handel og han lod 5 tdl i Gl. Hestehauge rydde til en frugtplantage og plantet med primært æbletræer. Theobald importerede på et tidspunkt flere tusinde løv- og nåletræer fra Orleans i Frankrig. I området, hvor Christiansminde ligger, anlagde han gangstier, satte bænke op, klippede faconer i buske og træer, anlagde ørreddamme, anløbsbro til færge, dansesalon, traktørsted, badehotel i 1881 og skydepavillon. Desuden et større hønseri med rugemaskiner.   Portræt af Sophie WeberSophie Weber.

Det var også ham der anlagde stig langs vandet, der går hele vejen fra Svendborg til Christiansminde. Området pyntetede han rigt med skulpturer ofte af den svendske billedhugger Nyström, der var gift med hans ældste datter. Skulpturerne er der dog ikke mere. Til hans familie, der med tiden krævede plads, byggede han med tiden prægtige huse i italiensk stil i området.

Når han plantede sine frugtplantager, stødte han ofte på oldtidsminder, heriblandt æbleskivestenen i Gl. Hestehauge. Alt sammen behandlede han yderst forsigtigt. Webers havde iøvrigt ansat svendborgpigen Nielsine Nielsen som lærer for børnene i 1871. Hun blev senere Danmarks første kvindelige læge.

Theobald Weber døde 3. september 1886 63 år gammel i Søro. Han blev bisat i vor Frue kirke og ligger begravet på Svendborg kirkegård plads F.046. Han efterlod sig en formue samt bygninger o.a. til sine efterkommere. En af dem var sønnen Sophus (d. 1941), som fra 1881 havde overtaget driften af frugtavlen. Han var handelsuddannet og skibsbygger, og i selskab med skibsbygger H. Poulsen byggede de et værft i nærheden af Gl. Hestehauge, der endte med at blive en succesrig virksomhed. Det blev kendt for at være det eneste udenfor København, som kunne bygge moderne lystbåde. Værftet byggede 230 og havde sin storhedstid i årene 1892-1905. Det blev solgt i 1939. Sophus var, som sin fader, iderig og stod som ham bag opførelsen af villaer i Gl. Hestehauge og anlagde fx. engang en badeanstalt med tårne og spir i Svendborg sund, men det er nu desværre nedrevet. Den ene af hans sønner, Theobald Poul Weber (Theobald 1892-1952), kaldet Thebe, blev uddannet skibsenginiør i England. Han fik lov til at overtage ledelsen af skibsværftet senere, hvor han bl.a. var den første til at bygge speedbåde Danmark.
På vej til Christiansminde
Her ses Christiansminde når man kommer fra Svendborg på stien langs vandet. Christiansminde har også en badestrand med dertilhørende ishus, stor plæne til boldspil og minigolfbane. I nærheden ligger Hotel Christiansminde.

Frugtavlen

Frugtavlen/mosteriet, som faderen havde startet, skulle ikke glemmes i alt dette skibsbyggeri. Det kom til at blomstre kraftigt op igen, da Sophus' anden søn Harris overtog det. Han var nemlig blevet uddannet specielt i frugtavl i Amerika. Harris opførte i 1924 det første større mosteri i Danmark og modtag i 1926 Christian d. 10s tilladelse til at være kongelig hofleverandør. Harris købte i 1930 ejendommen GammelHestehauge og Hallindskov. Blandt produkterne var: Æblemosten "Lapomme", sødmosten "Manzana" (spansk æble) med

  ReklameSolskin på flasker.
reklamesloganet "solskin på flasker", æblecider, kirsebærvin, Vermouth og marmeladepulp. Hvide frugtvine såsom "Pouledor", "Belledory" og "Edsberg Rosenkrone". Røde vine såsom i "Miniroyal", hedvine "Pontano", "Marcedo", "Fine royal Pale", "Master kypet", "Foustage no. 11" og "Leglise", kirsebærvinen og"Kirshauge", solbærvinen "Baccano's seven Crowns", Vermouthen "Danimarca" i brun, hvid og lys type og apeteriferne "Danimarca Apéterif", "Special extra" og "Pick-me-up". Administrationen af frugtavlen blev overtaget af sønnen Jørgen i 1928, også uddannet i frugtavl i USA.

Tårnet

Det var Theobald, som i 1933 fik ideen til at lade et tårn bygge og kalde det "Manzanatårnet". Et tårn på 65 meter med 150 trin op til udkigsplatformen, hvorfra der var enherlig udsigt. I tårnet var også en restaurant med udsøgt inventar.
Der blev ikke sparet på noget og stedet blev en turistattrak-tion. Den nederste del af tårnet var indrettet til skiftende ud-stillinger. Tårnet var bygget af fyrrestammer nær villa Svea (bygget 1900). Desværre blev de øverste 35 meter af tårnet hurtigt revet ned bare få år efter, da træet var gået i forfald.

I 1940 indrettede man et museum i den resterende del for Kai Nielsen, som stod Webers nær, hvor ca. 50 afstøbninger af hans skulpturer var stillet op. Samlingen blev opkøbt af Svendborg turistforening i 1948. Nogle af skulpturerne findes i dag på SAK kunstmuseum.
  MAnzanatårnetManzanatårnet som det så ud i 1930'erne.
Det var dog ikke det eneste tårn han lod bygge. Theobald var primus motor i aktieselskabet, der opførte Odinstårnet på Bolbro bakke i Odense. Tårnet blev indviet 30 maj 1935 og var 160 meter højt og lavet af overskydende stålrør fra bygningen af lillebæltsbroen. Formålet med tårnet var at bruge det som reklamemast og udkigstårn. Om natten skulle det så lyse i neon. Det følgende år fik det stor tilgang af folk som skulle op og kigge. Reklamer kom der dog aldrig på Tårnet. Det fik heller ikke så lang en levetid, for den 14 december 1944 klokken 6.15 styrtede tårnet til jorden. Det var de danske terrorgrupper "Peter-gruppen" og "Brøndum-banden", som stod bag. De havde fået ordre af chef for tyske sikkerhedspolitik SS standardenführer Bovensiepen, at ødelægge tårnet som hævn over modstandsbevægelsens stigende antal sabotager.

På grund af problemer og pengemangler i krigsårene, gled Webersægtens villaer og ejendomme langsomt over på fremmede hænder. 1 juni 1940 blev Gl. frugtvinfirma solgt til Odense vinkompagni. Intægterne fra Kryolitten i Grønland blev tilbageholdt og først udbetalt efter krigen med stort skattesmæk. I 1959 solgtes en del af Gl. Hestehauges jorder til Svendborg Kommune, som også købte resten i 1972. SID købte areal til kursuscenter i 1974, og fredningsbestemmelserne blev ophævet. Centeret stod færdigt i 1977.

Kvægtorvet

Som en ekstra oplysning kan nævnes, at "Kvægtorvet", der ligger i Frederiksgade, blev til i Christiansminde i forbindelse med en storslået amtsudstilling i 1924, der foregik her. Her vistes hvad håndværk og industri kunne præsterer. Udstillingen med forlystelsespark strakte sig over 7½ tønderland. Efter 14 dage og 85000 gæster, blev amtsudstillingens hovedbygning flyttet til Frederiksgade og anvendt i mange år som hal for kvæghandel og blev derfor kaldt kvægtorvet. I dag er det diskotek.

Læs mere i Svendborg årbog 1983 side 73-83 samt Erik Henriques Bing's bog, Meldola og Weber - historien om en jødisk og en kristen slægt.

Se Webers gravplads

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik