Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

SVENDBORG TEATER

Centrumpladsen 10

Svendborg teaterSvendborg teater er en tro kopi af Det gamle Dagmar teater i København, der desværre for længst er fjernet. Da de to teatere var så ens, havde skuespillerne tit svært ved at finde ud af, hvilket teater de spillede på, når de turnerede Svendborg. Telefon 62 21 08 24

Svendborg teater

Historien bag Svendborg teater starter i 1897, hvor det blev bygget, men før dette har der været flere teatre og steder, hvor teaterliv og underholdning har foregået. Helt tilbage i starten af 1800-tallet finder man i pjentemøllerens dagbog(Morten Jørgensen) 30 november 1809 beskrevet om hans invi-tation af nogle af hans bekendte til komedieaften på rådhuset den 3 december(det gamle nedrevne 1830). Før denne beskrivelse har man ingen om nogle forestillinger, dog har der muligvis været lidt omrejsende selskaber. Han oplyser endvidere at skuespillerne var her i 8 dage.

Først i 1812 den 28 januar, skriver han igen om teaterliv. At et dramatisk selskab har oprettet et teater hos gæstgiver Madam Børgesen, hvor de ville spille for første gang samme aften. Teatret var indrettet i de to sammenbyggede gårde, Anne Hvides gaard (museet idag) og den nedrevne "Børgesenske gaard". Teatret lå i sidstnævnte og tilskuerne sad i den første. Alt på første sal. Til-skuersalen kunne rumme hele 250 siddepladsen og havde man lyst til at se forestillingen, måtte man slippe 3 mark som medlem eller 4 for ikke-medlemmer.

I landsarkivet i Odense ligger en protokol for dette optrædende selskab (1812-27) og her læses, at det bestod af 125 medlemmer med betydningsfulde borgere i spidsen, heriblandt naturligvis Madam Børgesen selv. Et større forehavende, som gik godt, for ifølge protokollen, var der stor aktivitet i selskabet hver vintersæson, når der blev spillet teaterstykker fx. Holbergs og heiberg, store som små og det i massevis. Man spillede flere gange i velgørende øjemed f.eks. for de fattige i Svendborg. Protokollen slutter i 1827, og man mener selskabet ophørte dette år.

De næste 15 år blev teatret udlejet til omrejsende selskaber. Mere ved man ikke, da byen ikke havde nogen avis før 1842. Dog er der tegn på, at der i de 15 år er sket en flytning fra Børgesen til Rådhuset i den tid, for efter 1842 finder man flere annonceringer af teaterstykker spillet på rådhuset. Der var omkring dette tidspunkt også tanker om at bygge et nyt teater, bl.a. tilbød Madam Børgesen at indrette et, hvis borgerne ville støtte hende økonomisk, men det blev aldrig til noget. I flere år blev man ved med at afholde forestillinger i rådhussalen.

Endelig i 1853 lykkedes det at få virkeliggjort drømmen om at bygge et rigtigt teater. Gavermester N. P. Rostgaard stod i spidsen for projektet, og den 18 januar var det klar til indvielse. Og på trods af kulde og træk, besøgte mange gæster teatret. Flere gange var der udsolgt. Snart blev manglerne dog forbedret og teatret dekoreret mere op indvendigt. Men åben-bart har de mange gæster og forestillinger ikke kun-net slå nok til, for allerede i 1855 måtte det sættes tilsalg.

I december fik det igen nye ledere. Der blev renoveret lidt. Det lod til at skulle gå godt, for antallet af selskaber steg og steg, og i 1858 blev den underste etage også taget i brug til auktions- og mødelokale for forligskommissionen.

 

"Apollo" - den bygning, som rummede Svendborg teater 1854-1894. Nedrevet 1961.

Her lå også garderobe, billetsalg, omklædningsrum, og restauration. I de følgende år blev der spillet rigtig mange stykker af de mange forskellige selskaber som kiggede forbi. Og et godt sted måtte det have været, for selskaber opholdt sig nogle gange i over en måned her i Svendborg. De spillede om vinteren og om sommeren kom Tivolis pantomineselskab samt tryllekunstnere jævnligt. Dans og lignende kunne man også opleve.

Selve udseendet på teatret skulle dog ikke have været noget særligt. En grim kasseagtig bygning og primitiv indretning. men scenen omtales som værende meget flot - på højde med det kongeliges.
Repetoiret var selsagt stort og indeholdt fra 1842-1880'erne en masse varierede forestillinger af vidt forskillige forfattere fra nær og fjern. Ofte Holberg, Heiberg og Hostrups stykker.

Da man nåede 1894 var det slut med teater i Svendborg. Allerede siden dets begyndelse i 1854 havde der været stor brandfare. Den var åbentbart blevet for stor eller måske tog man mere hensyn til brændesikkerhed med årene, for man kunne ikke accepterer det længere. I slutningen af 1894 takkede man af med en stor fest den 31 december med to skuespil og tilslut direktøren Lehmans tale. 40 års vellykket teater var forbi.

Apollo teatret omkring 1930. Her dæket op til Palmehave-aften.

Svendborg stod nu uden teaterliv. Engang imellem spillede dilettanter i Borgerforeningen på den anden side af vejen eller i sommerteatret i Rottefælden. Heldigvis varede den teaterløse tid ikke så længe. Den 3 august vedtager teaterudvalget, nedsat af Borgerforningen, at bygge et nyt.

Med hjælp fra Svendborgensere og kommunen fik de oprettet et på deres grund og samtidig udvidet deres egne lokaler. Lidt over 113.000 kr. fremskaffede man fra lån, kommune og aktier. Det blev tegnet af arkitekten Hofmann i Svendborg og Schwanenflygel i Odense. Det nye teater var muligvis det bedste provinsteater på det tidspunkt i Danmark med 550 siddepladser og alt udstyr.

Den 29 oktober 1897 blev det så indviet med en større middag med blandt andre en af byens spidser amtmand Brockenhuus-Schack. Efter middagen åbnede direktør Odgeir Stephensen med en prolog af fabrikant J. Lange fra scenen. Herefter blev der spillet "Kong Renes datter" af Henrik Hertz, 1 akt af Holbergs "Barselsstuen" og tilsidst Hostrups "Intrigerne". Omtrent 30 forestillinger hvert år startende fra 2 juledag blev spillet her i mange år med skiftende direktører såsom Cortes, J. Welther, Helsengren, Bessøe, Otto-Jacobsen, Axel Jacobsen, Stein, Wedel, Kornbeck, Gregaard, Gerda Christophersen og mange flere siden da.

De fleste af provinsens optrædende selskaber har optrådt her samt store skuespillere fra hovedstaden. Tilmed udenlanske f.eks. helt tilbage i 1906 fik direktør Stephensen Japanske skuespillere hertil for at optræde. Den kongelige balletskole har også danset for Svendborgs borgere.

I 1939 må teatret undergå en renovering. 23 august 1967 stifter man Svendborg teaterforening med over 2000 medlemmer, hvilket hjalp på den nedadgående aktivitet på teaterlivet i Svendborg.
I løbet af 1970'erne gennemgår det igen en renovering med større fornyelser, da det er ved at forfalde en del. Det bliver genindviet den 31 oktober 1970 ved en stor festforestilling. Prologen er denne gang af pastor Johansen fra Thurø og stykket er musicalen "Fantasticks".

Den gamle teaterbygning fra 1854 solgtes i 1896 til Svendborg Sangforening og var i deres ledelse indtil 1916. Her var både restaration, foreningslokaler og baller samt biograf fra 1905. Biografejeren var en Chris Sørensens far og i 1908 overtog Chris selv biografen og kører den indtil 1916, hvor hele bygningen sælges til Frederik Nielsen, der indretter den til dagrestaurant og palmehave, senere Apolle. I 1928 skifter den igen ejer. Denne gang til Chr. Nielsen, som i samme ombæring omdøber stedet til Maxim.

Få år senere køber Svendborg kommune bygningen for at rive den ned. Den bliver dog ikke revet ned lige med det samme. Jyske dragoner på kasernen, der ligger ved Belvedere, for forplejning i Maxim og CBU'ere fra Sandholt bor her. Fra august 1943 får tyske soldater kost her. Samtidig har noget af bygningen fungeret som depot for den tilstødende falckstation og for civilforsvaret. Der har også været indrettet lejligheder. Efter krigen og frem til 1960 har Kai Nielsen samlingen været opmagasineret her. Året efter, januar 1961, nedrives bygningen.

Primær kilde: Svendborg avis primo 1930'erne. "Teaterliv i Svendborg gennem mere end 100 aar".

Kig ind på teatrets hjemmeside.
Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik