Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

Fuglereservatet

Vejlen, Tåsinge

Udkigstårnet

I nærheden af Vornæs skov findes et lavvandområde med omkringliggende enge. Et gammelt jagtområde, som siden 1997 har været fredet. Fyns Amt overtog dette år området som led i fremme af naturmiljø plus at gøre flere steder tilgængelige for naturinteresserede, i dette tilfælde plante- og fugleliv, der trives i området. I den forbindelse har man bygget et fugletårn med god udsigt over vandområdet, hvor man i skjul kan iagtage livet her.

Tårnet er åbent året rundt.
Fyns Amt, Natur- og vandmiljø, Ørbækvej 100, Svendborg.

Kik også ud på Monnet, der er Fyns største strandengsområde (121 ha). Området overskylles af vinterhøjvandene, og talrige loer (tidevandsrender) præger den havskabte strandeng. Monnet er med sine fladstrakte, store enge enestående natur i Fyns amt og blev i 1983 fredet på Naturfrednings-foreningens initiativ. Området er lukket i fuglenes yngletid (15/3 - 1/7). Det ligger i det sydligste Tåsinge.

Udkigshytten
Den lille træhytte for enden af gangbroen. Til højre ses noget af hegnet, som ses på ovenstående billede. Dette giver mulighed for at stå i skjul og studere fuglelivet.
Udkigshytten
Inde i tårnet er der siddepladser og borde samt en masse udkigshuller. Der er også nogle plancher med beskrivelser af de fuglearter man kan se.
Udsigt fra hyttenUdkig fra hytten ud over Vejlen. Udsigt fra hyttenUdkig fra en af udkigshullerne i hytten.
Udsigt over noget af reservatet
Når man kommer ind fra vejen, ser man ud over reservatet.
Indgang til reservatet
Her er indgangen til stien til tårnet.
Når man alligevel er på disse kanter, så kunne man slå et smut forbi en meget velbevaret langdysse på øen. Find Knasterhovvej og inde på en mark ligger Capeshøj.
Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik