Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

Bregninge kirke

Kirkebakken 2 A, Bregninge.
Bregninge kirkeI 1570 lod herremand Jacob Rosenkrantz det søndre sideskib opfører til folk fra Thurø. Disse fik først deres egen kirke i 1640. De måtte indtil da enten rejse til Svendborg eller Bregninge, når de skulle til gudstjeneste. Sammen med sideskibet fik kirken et våbenhus samt et mindre kapel på nordsiden, hvorunder en krypt blev udgravet kun til ejere af Kjærstrup.

I 1750 udvider Niels Juel nordre sidekapel til gravkapel til brug for slægten Juel og Juel-Brockdorff. I 1793 tilføjer Frederik Juel en udsigtsaltan på tårnet, som også bliver ommuret. Senere i 1883 for det et spir. Dette er også året hvor koret bygges om og hele kirkens ydermure dækkes af en skal af røde mursten. I 1940'erne blev forslaget om hvidkalkning af kirken fremlagt med det formål at få den til at ligne sit indre mere. Men dette blev kraftigt nedstemt.

I 1998 åbnede man ind til gravkapellet, dog spærret af gitterlåger.


Kirken ligger på det højeste punkt på øen, og går man op i tårnet, har man en udsigt over Sydfyn, Als, Sjælland og øhavet i 100 meters højde over havet.

Bregninge kirke, indviet til sankt Andreas, er bygget omkring 1100-tallet i rå kampesten, men der menes at have været stået en trækirke tidligere. Soklen er af tilhugget granit. Kigger man på vinduernes facon ses den romanske byggestil, som kirken blev bygget i. At loftet ser sengotisk ud, er fordi man skiftede det gamle flade bjælkeloft ud i 1500-1525 og moden på dette tidspunkt var sengotik med de spidse buede krydshvælvinger.

Kirken bestod fra begyndelsen kun af skib og kor, men samtidig med loftændringen udbyggede man med et tårn bygget i teglsten og en klokke fra Kjærstrup herregård sattes op.

Altergangen
Her ses kirkerummet i kirkeskibet, hvor man ser de sengotiske buer og hvælvinge i loftet.
  Alteret
Det gamle alter fra fra 1883 blev 1998 skiftet ud med dette af Sven Havsteen-Mikkelsen fordi det var gået i forfald plus dets stil aldrig rigtigt har passet ind i kirkens arkitektur.
PrædikestolenEn meget smuk prædikestolen fra senrenæssancen i det herrens år 1621, pryder i kirkerummet.
Den er fyldt med udskårne og malede motiver fortællende om Jesu liv. Skænket af Jacob Rosenkrantz og ægtefæle Pernille Gyldenstjerne.
  KirkeskibBregninge er et gammelt søfartssogn og derfor ikke så mærkeligt med tre flotte skibe. Her en model af Orlogsfregar "Sofie Frederikke", som er opkaldt efter Fr. Juel-Brockdorffs gemalinde. Det er bygger af L. C. Møller i 1791.
Kirkeskib Her en model af et mindre orlogsskib fra det 17.århundrede bygget af Christian Jensen Thorsøe omkring år 1700.
KirkesalenEt kig fra alteret og ned ad kirkesalen mod orglet i baggrunden. Kirkeskib Her ses en Model af fuldriggeren "Ingolf", bygget af skibsbygger R, V. Møller fra Troense i 1888.
DøbefontenHer ses døbefonden udformet i romansk stil. Den har fandtes i kirken altid, men har tidligere stået ved indgangen, da kirken var katolsk. Dette er en normal katolsk skik. Fadet er af nyere dato.   OrgeletFørst i 1906 fik kirken et orgel. Dette var bygget af orgelbygger Busch. Dette står nu restaureret i Valdemars slots kapel. I 1967 fik kirken nyt orgel(billede) bygget af Troels Krohn.Efter at være udbygget få gange står det idag med to spilleværker og 15 stemmer.
Krypt Gravkrypt for de adelige ejere af Kærstrup, anlagt under et kapel bygget af Jacob Rosenkrantz og Pernille Gyldenstjerne i 1570. Der er ikke adgang for offentligheden.
På den anden side overfor er fællesgraven med det sorte jernkors, som indeholder resterne af 42 soldater. Soldaterne faldt i Danmarks krige mod Tyskland i 1848-1851 og 1864, hvor dele af Valdemars slot blev brugt som krigslazerat.
 

Rester af krucifiksHer ses resterne af korbuekrusifiks fra ca. 1230-40. Det enesteste der er bevaret er overkroppen og det let sænkede hoved.
Et klenodie fra katolsk tid og et af de fornemmeste af sin art.

Sejl over gravkryptOrnamenterne ovenover de to porte til de adeliges gravkrypt. TrapperDer er ti trapper af 95 trin op til udsigten i tårnet.
RunestenI våbenhuset ligger en runegravsten over Svend Sassersen - det er en af Danmarks fineste tidlige gravstene. Fra ca. 1150.
Udsigt fra tårnetUdsigt fra tårnet mod Svendborg.
Udsigt fra tårnetUdsigt fra tårnet. I baggrunden ses Bregningen mølle.

Kirkens egen side. Når man nu alligevel er ved kirken, kan man kigge ind på Tåsinge museum, som ligger få meter fra kirken.

Flere kirker her.

Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik