Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie

Landet kirke

Elvira Madigans vej 39
Landet kirke

Kirken er indviet til Sct. Jørgen (de spedalskes helgen, identisk med Englands nationalhelgen St. Georg). En lokal tradition siger, at kirken er den ældste på øen. Sognenavnet Landet er fra begyndelsen ikke navnet på en landsby, men snarere betegnelse på øen Taasinge, der blev betragtet som "landet" af folk på de små øer Drejø, Skarø osv. Den nærmeste landsby var oprindelig Lundby, hvor præstegården da også lå. Den nuværende Landet by er først vokset frem i de sidste 100 år.

Ca. 1150-1200: Kor og apsis bygges, evt. i forbindelse med en ældre kirke af træ.
Ca. 1200: Opførelsen af skibet påbegyndes.
Ca. 1500: Det oprindelige træloft erstattes af gotiske hvælvinger.
Ca. 1530: Kirken skib forlænges mod vest.
1634: Oven på vestforlængelsen opføres et tårn. Ud for mandsdøren mod syd tilføjes et våbenhus.
1831: Det gamle alter og dets udskårne altertavle fjernes. Der opføres en væg af bindingsværk mellem kor og apsis. Foran denne væg opføres nyt alter med et renæssancemaleri som altertavle, indfattet i ny ramme i empirestil.
1869-70: Nederste tårnrum indrettes til ny forhal (våbenhus) med yderdør mod vest.
1891: Den romanske portal fra det gamle våbenhus flyttes til væggen mellem skibet og den nye forhal.
1957-59: Kirken istandsættes indvendigt. Altertavle restaureres.
1992-93: Kirken undergår en større indvendig restaurering. Altertavle restaureres.
1995: Kirken istandsættes grundigt udvendigt.

Altergang
Al træværk i kirkerummet har været malet med egetræsmaling sidst i det 19. århundrede. Den nuværende grå farve fik det først ved restaureringen i 1957-58, hvilket har givet rummet en smule mere lys.


AlteretAltertavlen med Jesu korsfæstelse er malet på træ og stammer fra renæssancemaleren Lucas Cranach den Ældres værksted. Et næsten identisk billede, som findes i Chicago Art Institute i USA, er dateret 1538. Tavlens mange figurer er klædt i tidens dragter. Ud over de tre korsfæstede ses en mængde soldater og civile. En soldat ses med en terning i hånden. I forgrunden til venstre står Jesu mor og hans disciple. Kvinderne er - omtrent som nutidens muslimske kvinder - tækkeligt klædt med store tørklæder, dog med én undtagelse: Maria Magdalene fremhæves ved utildækket hår, nedringet kjole og flotte halssmykker!
Altertavlen blev yderligere konserveret ved kirkens sidste restaurering i 1992-93.
Det nuværende alterparti stammer fra 1831.
Orgelet Kirken fik i 1891 et harmonium, som året efter blev anbragt på et pulpitur over indgangen. I 1925 anskaffedes et pneumatisk Frobenius-orgel, som i 1974 blev afløst af kirkens nuværende orgel fra Marcussen & Søn. Det er mekanisk og har 7 stemmer, ét manual og pedal.
Prædikestol Prædikestolen er et typisk renæssancearbejde, dateret 19. juni 1619. Den er opført uden på en ældre, meget prunkløs prædikestol fra ca. 1570. Den nye prædikestol er muligvis opsat i anledning af, at sognet fik ny præst i 1618: Peder Søffresen Aarhuus, der som nævnt fik sit navn på det nye kirketårn i 1634. Prædikestolens felter har uden tvivl været prydet af billeder, men de har længe været overmalet og er næppe i god tilstand.
 

Døbefonten Den ælste inventar i kirkerummet er døbefonten. En romansk stil i ganske enkel udførelse med glat kumme, kort tyk stilk og firkantet fod. Oprindeligt har den været placeret ved kirkens indgang, og siden flyttet til et sted neden for koret og er i dag anbragt i indgangen til koret.

Dåbsfadet, som desværre må låses inde udenfor kirkelige handlinger, er af tysk oprindelse, udført i messing og smykket med symboler for frugtbarhed og livsglæde. Fadet bærer Chr. IV's monogram samt på bagsiden et våbenskjold, årstallet 1634 og navnet Sophie Elisabeth. Hun var en af Christians døtre med Kirsten Munk og blev i 1634 gift med en officer.

Kirkesalen set fra alteretKirkesalen set oppe fra koret.

 

Relief i våbenhusTil højre for den gamle portal i våbenhuset er et relief. Det forestiller de tre kvinder, der med salvekrukker kommer til Kristi tomme grav og får opstandelsen forkyndt af en engel. Relieffet er udført af Eric Erlandsen efter et middelalderligt fransk motiv.
Det blev skænket kirken i 1965 af et ægtepar i sognet. Det har været anbragt i nogle år på triumfvæggens nordlige side, men blev ved sidste restaurering flyttet til våbenhuset.

Indgang fra våbenhus Her ses den smukke romanske indgangsportal fra den gamle dør, hvor mændene gik ind i sydsiden af kirken. Den blev flyttet hertil i 1891 efter man tidligere i 1869 byggede våbenhuset og tilmurrene mande- og kvindedøren.

Portalen har foroven en tympanon med en tronende, kronet Kristusfigur. Siderne er prydet med to granitrelieffer: En løve og en kentaur.

KirkeskibetKirken kirkeskib har navnet "Håbet". Det blev skænket til kirken i 1955 af den tidligere ringer Thorvald Poulsen og hans hustru. Skibet blev restaureret i 1989.

  Gravplads for to nedstyrtede soldater På væggen lige indenfor den yderste dør i kirken, hænger en messingtavle til minde om disse to gravsteders engelske flyvere, som i februar 1944 blev skudt ned over vandet ud for Tåsinge, og siden begravet her. Disse er Arthur John Sayer og Louis Godfrey Glaus. Ved siden af ligger propellen fra deres Lancasterfly.

Læs mere om kirken på: www.bjerrebykirke.dk

Flere kirker her. På Landet kirkegård finder man også gravstedet/mindepladsen for Elvira Madigan og Sixten Sparre.

Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik