Logo titel Logo
Forside Seværdigheder Overnatning Om/kontakt Links
Link til side med sydfynske kirker

Link til side om cykelferie, vandreferie
Titel
Slotsallen 100, Troense
Valdemars slot

En kulturhistorisk perle på den idylliske ø Tåsinge. I 1300-tallet lå der her i nærheden et slot, som hed Kærstrup. Det siges, at ved nedbrydningen af kærstrup slot blev stenene transporteret til Valdemars slot i en ubrudt kæde af bønder.

Valdemars slot blev opført i årene 1639-44 af Christian den 4. til sin søn grev Valdemar.

Kongens store byggeri på Tåsinge indledtes, da Valdemar Christian var 17 år, og kongen sparede ingen anstrengelser for at give sønnen en fyr-stebolig of rang. Med Hans van Steenwinckel som bygmester rejste kongen et prægtigt renæssanceslot i stil med og større end hans eget Rosenborg.

Men Valdemar Christian fik aldrig gavn of sit slot - han foretrak at drage rundt i Europa som feltherre og slog sig aldrig ned på Tåsinge. I 1656 døde han på en slagmark i polen, 34 år gammel.

Valdemars slot   Porthus til slotspladsen

Under Svenskekrigene (1657-60) blev Valdemars Slot besat og slemt beskadiget, og det var søhelten Niels Juel, der reddede slottet fra ruin. Niels Juel havde en betydelig formue til gode hos kongen i form of prisepenge for de skibe, han havde erobret under slaget i Køge Bugt, og i stedet for kontanter fik han krongodset på Tåsinge.

I 1678 indledte Niels Juel en omfattende istandsættelse of slottet og ombyggede det i barokstil, som tidens mode foreskrev Søhelten samlede et anseeligt jordegods på Tåsinge, og hans efterkommere fortsatte jordopkøbene så hele øen i midten of 1700-årene hørte ind under Valdemars Slot. Særlig energisk var søheltens sønnesøn, oberst Niels Juel, der ved siden of betydelige jordopkøb også markerede sig stærkt på det bygningsmæssige område.

Han hidkaldte den holstenske arkitekt G.D.Tschierscke, som skabte det smukke slotsanlæg, vi kender i dag med de statelige porthuse, den kunstige sø foran slottet, vogn- og staldlængerne Tangs søen og den kønne te-pavillon som point de vue ude ved stranden.

Slottet blev åbent for publikum som herregårdsmuseum i 1985.

Slotspladsen på Valdemars slot

Kig indenfor og bliv betaget af den smukke indretning med kunstsamlinger, smukke antikke møbler, gamle malerier og meget meget mere. Se 1000 m2 af nordens mest omfattende samling af jagttrofæer og etnografika fra det meste af verden på loftetagen.

Endvidere er der i en af sidebygningerne Danmarks museum for lystsejlads, som samtidig supplerer og fuldstændiggøre Søfartssamlingerne i Troense. Desuden er her et større legetøjsmuseum.

Kig ind på deres egen hjemmeside

Se panoramabillede af slot (Stor fil, hav tålmodighed).

Tæt på slottet ligger Nørreskoven med mindestenen for Elvira Madigan. Ud for den ene indgang til skoven står det omkring 400 år gamle træ Ambrosiusegen.

Søgeboks nederst på siden

qr codeSøg på Svendborgguiden


seværdigheder forside findvej print privatpolitik